свободна професия

Свободна професия – данъци и осигуровки


Не е задължително да регистрирате фирма за да можете законно да работите за себе си и да се осигурявате.

Ако не искате да се ограничавате с работодател или работно време, може да упражнявате професията си като физическо лице.

Даже е в пъти по-удачно от администрирането на фирмена бюрокрация.

Регистрацията става веднага.

Свободната професия е най-леката и неангажираща форма от бюрократична гледна точка на реализация чрез собствен труд.

Свободните професии нямат задължението да водят счетоводство.

– Нямат задължение да съставят счетоводен отчет.

– Нямат задължението да го обявяват в търговския регистър.

– Нямат задължение да подават всяка година отчети в статистиката.

– Не са длъжни да откриват отделна банкова сметка, когато получават плащания от клиенти.

– Нямат касов апарат.

Практикуващите свободна професия подават само:

– Ежемесечно осигурителна декларация;

– Декларация за данък върху получените доходи на тримесечие (Или патентна декларация – веднъж годишно);

Годишна данъчна декларация и

Годишна осигурителна декларация.


Как да се регистрирам като самоосигуряващо се лице

За да упражнявате свободна професия, трябва да се регистрирате като специалист на свободна практика. Това става като подадете заявление в регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията в 7 дневен срок от започването на дейността. Може да го направите лично или чрез упълномощен представител. След успешна регистрация получавате единен идентификационен код (ЕИК), който съвпада с вашето ЕГН.

Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес.