услуги TLS1.2

От 17.02.2020 г. всички услуги на НАП ще бъдат достъпни единствено по протокол TLS версия 1.2 или по-висока

Уважаеми клиенти на НАП Напомняме Ви, че от 17.02.2020 г., всички услуги и сървиси, предоставяни от НАП ще бъдат достъпни […]

становище

Публикувано е становище за прилагането на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС

Публикувано е Становище за приложението на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в […]