касови бележки

Онлайн търговците няма да издават касови бележки

Онлайн търговците няма да издават касови бележки Електронните търговци могат да издават онлайн касови  бележки, вместо касов бон, за извършените […]

консултации нап

НАП дава по телефона консултации по прилагането на данъчно-осигурителното законодателство

НАП дава по телефона консултации по прилагането на данъчно-осигурителното законодателство. От 12 март 2020 г., временно бяха прекратени консултациите с […]

нови правила

Нови правила при подаването на годишните финансови отчети и доклади за дейността

Нови правила при подаването на годишните финансови отчети и доклади за дейността в сила от 14.03.2020г. С Наредба за изменение […]