Бланка на декларация по чл.38

Бланка на декларация по чл.38, ал.9, т.2 ЗСч- фирми без дейност.

Декларация за фирми, които не са извършвали дейност през 2019г. в Агенция по Вписванията към Търговски регистър Предприятия, които не […]