нови правила

Нови правила при подаването на годишните финансови отчети и доклади за дейността

Нови правила при подаването на годишните финансови отчети и доклади за дейността в сила от 14.03.2020г. С Наредба за изменение […]

финансов отчет-Г2

Необходими документи за подаване финансов отчет-Г2

Закона за счетоводството задължава всеки търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ) до 31 Март да изготви Годишен финансов отчет […]