годишна данъчна декларация

Подаване на годишна данъчна декларация за облагане с корпоративен данък /чл. 92 от ЗКПО/

Подаване на ГДД /годишна данъчна декларация/за облагане с корпоративен данък /чл. 92 от ЗКПО/ Кой подава декларация ? Годишна данъчна […]