проект

Приключи изпълнението на проект

Приключи изпълнението на проект „Подобряване на сътрудничеството и моделите за контрол в превенцията и разследването на нередности и измами, свързани […]

72 часа

Удължават на 72 часа срока за отстраняване на технически проблем преди блокиране на фискално устройство

Удължават на 72 часа срока за отстраняване на технически проблем преди блокиране на фискално устройство. На 72 часа, вместо сегашните […]

услуги TLS1.2

От 17.02.2020 г. всички услуги на НАП ще бъдат достъпни единствено по протокол TLS версия 1.2 или по-висока

Уважаеми клиенти на НАП Напомняме Ви, че от 17.02.2020 г., всички услуги и сървиси, предоставяни от НАП ще бъдат достъпни […]