Агенция по заетостта

Изплащане на компенсации за запазване на заетостта

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ От 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура  за кандидатстване на работодатели за изплащане на […]