Авансови вноски

Авансови вноски за корпоративния данък

Авансови вноски Авансовите вноски за корпоративния данък са месечни и тримесечни. Определят се на базата на прогнозната данъчна печалба на […]