публична администрация

Публична администрация и не спазване на правилата за защита на данните?

Отговор: Публична администрация и Органите за защита на данните имат на свое разположение различни инструменти в случай на неспазване. В случай […]