Декларация по чл. 38, ал.9, т. 2 от ЗСч.

Декларация по чл. 38, ал.9, т. 2 от ЗСч

Агенция по вписванията напомня, че съгласно направените промени в Закона за счетоводство в края на 2019 г., декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно. При възобновяване на дейността, се съставя и подава годишен финансов отчет.

Бланка на декларация по чл.38

Бланка на декларация по чл.38, ал.9, т.2 ЗСч- фирми без дейност.

Декларация за фирми, които не са извършвали дейност през 2019г. в Агенция по Вписванията към Търговски регистър Предприятия, които не […]