действителните си собственици

До 1 февруари 2019 г. целият бизнес декларира действителните си собственици.

Всички юридически лица или други правни образувания(целият бизнес) в България трябва да декларират действителните си собственици в периода от 1 февруари […]