финансов отчет-Г2

Необходими документи за подаване финансов отчет-Г2

Закона за счетоводството задължава всеки търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ) до 31 Март да изготви Годишен финансов отчет […]