Агенция по заетостта

Изплащане на компенсации за запазване на заетостта

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ От 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура  за кандидатстване на работодатели за изплащане на […]

чл.328 от КТ

Прекратяване на трудов договор по чл.328 от КТ

Прекратяване на трудов договор по чл.328 от работодателя с предизвестие. Чл.328. (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи […]

МВР бланка декларация

МВР предоставя бланка на декларация

МВР  предоставя бланка на декларация, която да улесни гражданите за придвижване през КПП в областните градове. Бланката е прикачена под […]

финансов отчет-Г2

Необходими документи за подаване финансов отчет-Г2

Закона за счетоводството задължава всеки търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ) до 31 Март да изготви Годишен финансов отчет […]