Авансови вноски

Авансови вноски за корпоративния данък

Авансови вноски Авансовите вноски за корпоративния данък са месечни и тримесечни. Определят се на базата на прогнозната данъчна печалба на […]

2 АВГУСТ

До 2 август се декларират и плащат дължими данъци за второто тримесечие на 2021 г.

На 2 август изтича крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън […]