Декларация по чл. 38, ал.9, т. 2 от ЗСч.

Декларация по чл. 38, ал.9, т. 2 от ЗСч

Агенция по вписванията напомня, че съгласно направените промени в Закона за счетоводство в края на 2019 г., декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно. При възобновяване на дейността, се съставя и подава годишен финансов отчет.

БГАКАУНТ

„БГАКАУНТ“-Счетоводна кантора

„БГАКАУНТ“- При сключване на договор със нашата Счетоводна кантора   за абонаментно счетоводно обслужване. Фирми с минимален обем на работа, годишно счетоводно […]

Електронни касови бележки

Електронни касови бележки ще заместят хартиените

Електронни касови бележки ще заместят хартиените Електронни касови бележки ще заместят хартиените в определени икономически сектори, стана ясно на поредното […]