Цени на – Не регистрирани по ДДС

На месец Услуги Търговия Производство
до 25 документа 100 лв. 120 лв. 160 лв.
до 45 документа 120 лв. 150 лв. 190 лв.
до 85 документа 150 лв. 180 лв. 220 лв.
до 105 документа 170 лв. 230 лв. 250 лв.
над 105 документа по договаряне по договаряне по договаряне


Цени наРегистрирани по ЗДДС фирми

На месец Услуги Търговия Производство
до 25 документа 150 лв. 180 лв. 250 лв.
до 45 документа 170 лв. 190 лв. 280 лв.
до 85 документа 250 лв. 280 лв. 310 лв.
до 105 документа 290 лв. 350 лв. 400 лв.
над 105 документа по договаряне по договаряне по договаряне

ТРЗ

Със сключен договор 50 лв. на служител
Без договор за счетоводно обслужване 100 лв. на служител

Годишно приключване без договор за счетоводно обслужване

Документа Приключване Подаване
до 25 документа 200 лв. + 100 лв.
до 55 документа 300 лв. + 100 лв.
до 155 документа 450 лв. + 100 лв.
над 155 документа по договаряне + 100 лв.

Важно:

1. Документ е една счетоводна операция (проста или сложна), документираща стопански последици, това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ който се осчетоводява по един или друг начин;

2. “Персонал” е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване;

3. Всички цени са в български лева;

4. Таблица е за ориентиране и е според Вашия бизнес.

Посочените цени са примерни и подлежат на предоговаряне спрямо индивидуалния обем на документите.

 

За да бъдем максимално обективни за определяне цената на вашето обслужване, моля попълнете анкетния лист.

анкетен лист

 

 

 


ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?

За контакт: 0883 911 999 / 032 335 999