Цени на – Не регистрирани по ДДС

На месец Услуги Търговия Производство
до 25 документа 80 лв. 90 лв. 160 лв.
до 45 документа 100 лв. 130 лв. 190 лв.
до 85 документа 150 лв. 170 лв. 220 лв.
до 105 документа 170 лв. 230 лв. 250 лв.
над 105 документа по договаряне по договаряне по договаряне


Цени наРегистрирани по ЗДДС фирми

На месец Услуги Търговия Производство
до 25 документа 110 лв. 130 лв. 190 лв.
до 45 документа 170 лв. 190 лв. 230 лв.
до 85 документа 220 лв. 260 лв. 290 лв.
до 105 документа 270 лв. 320 лв. 360 лв.
над 105 документа по договаряне по договаряне по договаряне

ТРЗ

Със сключен договор 15 лв. на служител
Без договор за счетоводно обслужване 50 лв. на служител

Годишно приключване без договор за счетоводно обслужване

Документа Приключване Подаване
до 25 документа 130 лв. + 70 лв.
до 55 документа 270 лв. + 70 лв.
до 155 документа 390 лв. + 70 лв.
над 155 документа по договаряне + 70 лв.

Важно:

1. Документ е една счетоводна операция (проста или сложна), документираща стопански последици, това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ който се осчетоводява по един или друг начин;

2. “Персонал” е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване;

3. Всички цени са в български лева;

4. Таблица е за ориентиране и е според Вашия бизнес.

Посочените цени са примерни и подлежат на предоговаряне спрямо индивидуалния обем на документите.

 

За да бъдем максимално обективни за определяне цената на вашето обслужване, моля попълнете анкетния лист.

анкетен лист

 

 

 


ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?

За контакт: 0883 911 999 / 032 335 999