БГАКАУНТ ЕООД / BGACCOUNT LTD
ЕИК: 205836293
България, Пловдив 4004, жк. Южен, ул. Димитър Талев 138
тел: +359 883 911 999 / +359 32 335 999
e-mail: office@bgaccount.eu

Информацията в този анкетен лист се използва единствено за изготвяне на оферта и определяне  размера на месечния абонамент! Ще се свържем с Вас веднага след преглед на вашата информация . Благодарим Ви за отделеното време!


Фактическа дейност на фирмата (търговия, услуги, производство, други):

Правна форма:

Клонове в чужбина:


Ако да, моля, посочете държава:

Чуждестранно участие:


Дъщерни дружества:


Данъчен статут:


Регистрация по ЗДДС


Регистрация по ЗА


Сделки със страни от ЕО


Сделки със страни извън ЕО


Задължение за отчитане по МСФО

Услуги, които ще са Ви необходими:


Основни и допълнителни услуги, които са Ви необходими: /Може да изберете няколко/


Други услуги, извън абонаментното обслужване: /Може да изберете няколко/

Как е организирано счетоводството Ви до момента?


Съгласен съм с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ