удължени срокове

Новите срокове са приети  и удължени с гласуване на второ четене в Народното събрание.

 За 2020 година:

Срокът за подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО и внасянето на данъците  се удължава до 30.06.2020 г.

Срокът за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД)  се удължава до 30.06.2020 г.

Срокът за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и внасяне на данъците по нея само за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а  се удължава до 30.06.2020 г.

Отстъпката по чл. 53, ал. 6 ще се ползва от тези лица, ако декларацията е подадена и данъкът е внесен в срок  до 31.05.2020 г.

Срокът от ЗСч за публикуването на ГФО  се удължава до 30.09.2020 г.

Срокът от ЗСч за публикуването на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 3 без дейност през 2019 г.  се удължава до 30.06.2020 г.

През 2020 г. отстъпка 5% на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.

Оттеглено е предложението за авансово облагане на печалбата за януари-юни 2020 на база ½ от печалбата от 2018 г.


ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?

За контакт: 0883 911 999 / 032 335 999

Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес.