ГФО
Промени в сроковете за подаване на ГФО за 2020 година, които се подават през 2021 година

С настъпването на края на всяка календарна година пред собствениците на фирми, лицата регистрирани като свободни професии, земеделските стопани, получаващите доходи под форма на наем, рента и т.н., тоест на всички, които са длъжни да подават данъчни декларации възниква въпроса до кога трябва да подадат и съответно платят дължимите данъци.

През 2020 година бяха удължени сроковете за подаване на данъчните декларации и публикуване на ГФО за 2019.

И ако в началото предвид новата обстановка, всички смятаха, че удължените срокове са временно явление, то с  последните промени публикувани в Държавен вестник е потвърдено, че тези промени стават трайни.

Ето какво трябва да се знае  за тези променени срокове

За декларациите по чл. 92 от ЗКПО.

Тези декларации се подават от всички юридически лица, които се облагат по реда на този закон – търговски дружества, както и  от местни юридически лица, които не са търговци, но са извършвали търговски сделки или са отдавали под наем движимо или недвижимо имущество.

Срокът за подаване на данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 година се фиксира в интервала  от 01 март до 30 юни 2021 г.

В същият срок – от 01 март 2021 до 30 юни 2021 собствениците на фирми облагащи се по реда на ЗКПО следва да платят и дължимите данъци към държавния бюджет.

Декларациите по чл. 50 от ЗДДФЛ се подават от фирмите еднолични търговци и регистрираните земеделски стопани в периода от 01 март 2021 до 30 юни 2021.

За физическите лица, които са длъжни да декларират доходите си с подаването на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ срока  остава непроменен – тоест от 10 януари 2021 до 30 април 2021 г., те са длъжни да подадат своята данъчна декларация.

 

За публикуването на Годишния финансов отчет в Търговския регистър.

Фирмите, които трябва да публикуват своите годишни финансови отчети, консолидирани отчети и годишни доклади следва да го направят до 30 септември 2021 година.

Единственото изключение е срокът за подаване на декларацията за не активност на фирмите. Той остава 30 юни 2021.

 

Посочените срокове за разлика от тези в предходни години са в полза на фирмите.


ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?

За контакт: 0883 911 999 / 032 335 999

Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес.