Услугата онлайн счетоводство Ви дава възможност за предоставяне на онлайн документация.

Тя изисква сканиране или копирате на Вашите документи и тяхното изпращане на нашата електронна поща.

Ще Ви спестим разходи, време, административна дейност, идване на Ваш служител или куриер до нашия офис, подписване на документи и тяхното предоставяне пред Необходимите институции.

Чрез услугата онлайн счетоводството ние ще подадем от Ваше име следните документи:

Подаване на документи към НАП, НОИ И НСИ.

Подаване на справки-декларации по ЗДДС, годишни данъчни декларации . на юридически или физически лица.

Обявяване на годишни отчети в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.

Издаване на фактури и платежни нареждания – от Ваше име.

Получаване на електронни фактури от Ваши контрагенти на нашия имейл.

Електронно банкиране от Ваше име.

На имейла си ще получавате регулярна информация, относно справки, срокове и новости, касаещи текущата Ви работа.