стоково материални запаси
НАП проверява 13 000 фирми с нелогично високи материални запаси

Близо 8 млрд. лв. стоки на склад държат рискови търговци

Национална агенция за приходите започва проверки на дружества, в чиито баланси за 2017 г. има големи материални запаси, спрямо приходите от продажби.

Ще бъдат проверявани близо 13 000 дружества, като инспекторите на приходното ведомство ще извършват и инвентаризации на място, за да установят точното количество на стоките.

Според анализа на данъчните, при определено съотношение на материалните запаси и продажбите.

Възниква съмнение, че част от тях са отдавна продадени без документи, като не са платени дължимите корпоративен данък и ДДС.

На всички фирми в рисковата категория са изпратени писма.

В края на миналата година,НАП изпрати писма, като те имат възможност в едномесечен срок да извършат доброволна корекция, допълват от НАП.

Продължава и контролната кампания на НАП спрямо фирми с голяма касова наличност.

Година след началото на проверките на НАП, сумата, налична в касите на дружествата намаля с 5 млрд. лв.

Беше отчетено увеличение на данъка върху дивидентите с над 130 млн. лв.

В последния месец обаче при внезапни проверки са открити сериозни нарушения.

Наличност в касата е 21 лв. при стойност по отчет над 200 000 лв., както и внасяне на средства в деня преди инвентаризацията на касата и изтеглянето им на следващия ден.

И на двете фирми са възложени ревизии за 5 години назад, на стотици други предстоят инвентаризации на касовите наличности, предупреждават от НАП.

„Материалните запаси имат голям фискален потенциал“.

Ще насочим в тази кампания достатъчно ресурс, за да осигурим спазването на закона.

Продължаваме непрекъснато и с проверките за касови наличности.

Основната ни цел е подпомагането на доброволното спазване на задълженията от страна на икономическите оператори.“

Изказването е по повод кампанията заместник-изпълнителния директор на НАП Пламен Димитров.

Материала е взет от страниците на НАП, който е публикуван на 04.01.2018 г.

http://www.nap.bg/news?id=3841

ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?
Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.