ЗМИП

Задължените лица по ЗМИП са 35 категории.

Сред тях са кредитни (банки), платежни и финансови институции, застрахователи (определени категории), търговци на едролизингови предприятияинвестиционни посредниципенсионноосигурителни дружества (за част от извършваните от тях дейности), юридически лица с нестопанска цел (при наличието на определени предпоставки), счетоводители и юристи (предоставящи определени типове услуги), нотариусичастни съдебни изпълнителирегистрирани одиториобменни бюралица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти и др.

Какви са санкциите и техния размер при нарушаване на изискванията на ЗМИП?

Санкциите могат да бъдат наложени както на задължения субект, така и на лицата, които управляват и представляват задължен субект, лица, които отговарят за осъществяването на вътрешния контрол по изпълнението на ЗМИП и т.н.
Санкциите варират в зависимост от това дали нарушението е първо, повторно или системно извършвано, като законът предвижда размер на имуществените санкции от 20 000 до 10 000 000 лв. или до 10 на сто от годишния оборот, включително брутните приходи съгласно консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година.

Кои са проверяващите органи?

Държавна агенция за национална сигурност ( ДАНС )

Източник: ЗОП ТРЕЙНИНГС

ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?
Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.