Еднократни счетоводни услуги включва:

1.Годишно счетоводно приключване.

2.Изготвяне на данъчни декларации на физически лица.

3.Счетоводни и данъчни консултации.

4.Подготовка и попълване на документи към дирекция ”Социално подпомагане”.