Административни услуги включват:

  • Събиране на документи от Вашия офис;
  • Съдействие и попълване на документи за заеми пред банките;
  • Издаване на удостоверение за липса на данъчни задължения;

Регистрация на фирми;

  • Подаване на документи пред различни институции;
  • Ревизия на склад.

ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?

Клиентите ни получават широко обхватна бизнес услуга, съответстваща в най-голяма степен на индивидуалните им потребности и гарантираща успех при реализиране на дейността на тяхната компания.