годишна данъчна декларация

Подаване на годишна данъчна декларация за облагане с корпоративен данък /чл. 92 от ЗКПО/

Подаване на ГДД /годишна данъчна декларация/за облагане с корпоративен данък /чл. 92 от ЗКПО/ Кой подава декларация ? Годишна данъчна […]

Авансови вноски

Авансови вноски за корпоративния данък

Авансови вноски Авансовите вноски за корпоративния данък са месечни и тримесечни. Определят се на базата на прогнозната данъчна печалба на […]