Най-често промяната е:
 • Смяна на адрес;
 • Смяна на управител;
 • Влизане или излизане на съдружници;
 • Продажба на фирмата (смяна собственика или собствениците);
 • Промяна на дейностите на фирмата;
 • Преименуване на фирмата.
По-рядко се прави друга промяна:
 • Увеличаване или намаляване на капитала;
 • Промяна на адрес за кореспонденция с НАП;
 • Преобразуване на ООД в ЕООД;
 • Преобразуване на ЕООД в ООД;
 • Преобразуване на ЕТ в ООД;
 • Преобразуване на ЕТ в ЕООД;
 • Изключване на съдружници, които извършват злоупотреби;
 • Изключване на управител;
 • Въвеждане на специални условия с различни права на съдружници или управители;

Може да се направи едновременно и комбинация от няколко промени.

Има много варианти за промени – моля свържете се с нас за уточняване на детайлите и цените.

За контакт: 0883 911 999