ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА  BGACCOUNT LTD

Собственост

Настоящият сайт е собственост на „БГАКАУНТ ЕООД” .

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.

Всички видове текстови, графични, фото- и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на „БГАКАУНТ ЕООД, в случай, че не е посочено друго.

Общи условия

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта www.bgaccount.eu единствено за лични/нетърговски цели, ако изрично не е договорено друго със „БГАКАУНТ ЕООД”

Използването на части от текстови, фото- и видеоматериали от този сайт се допуска при условие, че бъде посочен източникът – за печатни издания, радиостанции и телевизии, и бъде добавен линк към https://bgaccount.eu/ – за интернет сайтове.

Категорично се забранява препечатването на цели материали и използването на снимки и видео материали от сайта https://bgaccount.eu/, без изричното писмено съгласие и приемане Общи условия на „БГАКАУНТ ЕООД” , независимо дали е посочен източникът или е поставен линк към него.

Всяко подобно действие ще бъде преследвано от „БГАКАУНТ ЕООД” по съдебен път с цялата категоричност и строгост на закона.

Премахването на знаците за търговска марка или принадлежност на друго право, независимо дали носителят им е „БГАКАУНТ ЕООД” , или трета страна, е възможно само след изрично предварително съгласие от страна на собственика.

Поставянето на линкове към материали в https://bgaccount.eu/ е свободно.

„БГАКАУНТ ЕООД” има право да премахва от страницата си, включително от форумите и коментарите под материалите, мнения, съдържащи:

1. Нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на добрия тон;

2. Национална, политическа, етническа, религиозна, расова, полова или друга дискриминация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;

3. Подтикване към жестокост, насилие, или внушение на нетърпимост между гражданите;

4.Всякакви форми на обида срещу „БГАКАУНТ ЕООД” , авторите и собствениците на сайта.

„БГАКАУНТ ЕООД” има право да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

Отговорност

„БГАКАУНТ ЕООД” прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „БГАКАУНТ ЕООД” за нейната безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

„БГАКАУНТ ЕООД” не носи отговорност за:

1. Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа до сайта и използването на неговото съдържание.

2. Информацията, включена в сайтовете, към които в https://bgaccount.eu/ са публикувани линкове, както и последиците от тяхното посещаване.

3. Мненията, изразени във форумите/коментарите под материалите.

4.Съдържанието на рекламите, публикувани на сайта.

Конфиденциалност

Поради естеството на интернет като глобална мрежа, не винаги обменът на информация може да бъде напълно защитен и гаранции не могат да бъдат дадени, че някаква част от информацията няма да попадне в неоторизирани лица.

Също така, никоя система не е абсолютно сигурна и защитена от посегателства на хакери или манипулиране на данните.

„БГАКАУНТ ЕООД” може да предоставя събраната статистическа информация за посетителите на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за броя влизания и други действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, както и да изготвя вътрешни статистики за целите на директния маркетинг .

С приемането на настоящите Условия за ползване, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях при попълване на заявка за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг.

Потребителите имат право да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг, като изпратят писмено съобщение до „БГАКАУНТ ЕООД” на следния  e-mail: office@bgaccount.eu

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация или Условията за ползване на сайта.

Обезщетения

„БГАКАУНТ ЕООД” си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или не регламентирано използване услугите на сайта  https://bgaccount.eu/.

За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.