Консултации на фирми. Опитът ни показва, че успешни предприемачи са тези, които насочват цялата си енергия и знания в основната си дейност. Всичко останало пренасочват към специализирани фирми.

Ние изпълняваме тази роля/консултации на фирми/

Най-често се решават следните въпроси:
 • кои са най-честите грешки при стартиране на бизнес и как да ги избегнете;
 • примерни договори за покупко-продажба на стоки и услуги;
 • примерни договори за наемане на офис, магазин или склад;
 • трудови договори;
 • осигуровки.
Също така се решават някои от тези въпроси:
 • подготвяне и подаване на документи за лицензи и разрешителни;
 • кои стоки и услуги се признават за разход и може да си възвърнете тяхното ДДС (за фирми, регистрирани по ДДС);
 • кога е изгодно и кога е задължително да се регистрирате по Закона за ДДС;
 • какви данъчни преференции са предвидени в съответните закони, при  извършване на дарения, наемане на продължително безработни, пенсионери, хора в неравностойно положение и т. н.;
 • анализ на финансовото състояние на фирмата; препоръки за оптимизиране на паричните потоци; препоръки за оптимизиране на дейността и увеличаване на печалбата, както и препоръки за промени от всякакво естество, при което ще имате по-голям шанс да бъдете одобрени при кандидатстване за кредит;
 • препоръки и помощ за сертифициране съгласно международните стандарти за качество (ISO);
 • подготовка и въвеждане на НАССР система, необходима при производство и търговия с хранителни продукт;
 • контакти с други консултантски фирми, специализирани в области извън нашата компетенция.

За контакт: 0883 911 999 / 032 335 999