Регистрация по ДДС на фирма обикновено се прави:
  • Поради изискване на закона (например при извършване на услуги в Европейския съюз, получаване или изпращане на суми към Google, Facebook и други);
  • Ако е по-изгодно за собственика;
  • Ако клиентите го изискват (обикновено за фирми в областта на търговията, при които клиенти са фирми, регистрирани по ДДС).
Какво предлагаме?
  • Регистрация на фирми по ДДС;
  • Покупка на фирми, регистрирани по ДДС;
  • Консултация дали е задължително и дали за вас е изгодно да се регистрирате по ДДС.

За контакт: 0883 911 999 / 032 335 999