Покупката на готова фирма е подходящо ако:
  • не можете да измислите име на вашата фирма или всички избрани от вас се оказват вече регистрирани от други лица;
  • кандидатствали сте по проект и се налага в много кратък срок да се подаде името на фирмата в документацията по проекта;
  • кандидатствали сте по проект, по който има изискване фирмата да е регистрирана например поне преди 6/12 месеца;
  • има и други специфични случаи, при които е по-лесно или единствено възможно решение да се закупи вече съществуваща фирма.
Готова фирма, регистристрирани по ДДС е подходяща ако:
  • в кратък срок ви е необходима фирма по ДДС и не може да чакате обичайните срокове за регистрация на нова фирма (около 3 дни) и след това регистрация по ДДС (около 2 седмици);
  • кандидатствали сте по проект и трябва в кратък срок да разполагате с фирма, регистрирана по ДДС;
  • има и други случаи, при които е по-бързо и лесно да закупите вече съществуваща фирма по ДДС.

За контакт: 0883 911 999 / 032 335 999