Информацията в този анкетен лист се използва единствено за изготвяне на оферта и определяне  размера на месечния абонамент!

Ще се свържем с Вас веднага след преглед на вашата информация от този анкетен лист .

Благодарим Ви за проявения интерес!


  Фактическа дейност на фирмата (търговия, услуги, производство, други):

  Правна форма:

  Клонове в чужбина:


  Ако да, моля, посочете държава:

  Чуждестранно участие:  Дъщерни дружества:  Данъчен статут:  Регистрация по ЗДДС


  Регистрация по ЗА


  Сделки със страни от ЕО


  Сделки със страни извън ЕО


  Задължение за отчитане по МСФО

  Услуги, които ще са Ви необходими:  Основни и допълнителни услуги, които са Ви необходими: /Може да изберете няколко/


  Други услуги, извън абонаментното обслужване: /Може да изберете няколко/

  Как е организирано счетоводството Ви до момента?


  Съгласен съм с Политиката за поверителност


  ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?

  За контакт: 0883 911 999