ЗДДС

Съгласно новата ал. 10 на чл. 96 от ЗДДС от 01.01.2020 г. е налице условие за задължителна регистрация по закона в 7 дневен срок при надхвърляне на оборота за регистрация и в следния случай:

При последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице.

Видео:

Промени в ЗДДС – Росен Иванов  Начало тук


Семинар на НАП „Данъци, осигуряване и Наредба Н-18 за 2020 г.“

За поредна година НАП организира годишен семинар, посветен на промените в данъчното и осигурителното законодателство. Тази година една от темите е изисквания и крайни срокове към бизнеса, регламентирани в Наредба Н-18.

 Можете да се запознаете с програмата и целия видео материал:

Откриване – Росен Бъчваров  Начало тук

Промени в ЗДДФЛ – Евгения Попова  Начало тук

Промени в ЗКПО – Цветана Янкова  Начало тук

Промени в ЗДДС – Росен Иванов  Начало тук

Данъчна кампания 2020 – Росен Бъчваров  Начало тук

Наредба Н-18 – В. Трифонов, Р. Иванов, Р. Бъчваров  Начало тук

Осигуряване – Катя Кашъмова  Начало тук


За контакт: 0883 911 999 / 032 335 999

ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?

Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес.