нап становище

Публикувано е становище за прилагане на новите разпоредби по чл. 96, ал. 10 и 11 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ на сайта на НАП.

НАП издаде указание, с което прави опит да разясни при какви условия свързани фирми с еднородна дейност могат да извършват дейност от един обект, без да им се сумират оборотите и да следва задължителна регистрация във връзка с новата ал. 10 на чл. 96 и при какви условия се сумират оборотите им и съответно следва задължителна регистрация по ДДС, ако сумата надвиши прагa за задължителна регистрация по ЗДДС от 50 хил. лв. за последните 12 месеца.

Можете да изтеглите указанието на НАП от тук.

Или да изтеглите файла от ТУК.

Настоящото становище е принципно и всеки конкретен случай следва да бъде преценен самостоятелно спрямо всички относими факти и обстоятелства.

10.01.2020 г.

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП
Signed by: Plamen Lyubomirov Dimitrov
Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес.