ЗА СОБСТВЕНИЦИ И УПРАВИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВА

Какво представлява „премахването“ като услуга? 

Ние не премахваме данните на съдружниците от Търговския регистър, а и няма как търговците да станат абсолютно анонимни.

Това, което всъщност правим, е да скрием личните данни от публично достъпните документи.

Тези лични данни ще фигурират по партидата на дружеството в Търговския регистър, но няма да бъдат видими от всеки.

За да може определено лице да се снабди с тези данни, то ще следва да се идентифицира чрез електронен подпис или с друг вид акаунт.

По този начин Търговският регистър винаги ще разполага с информация кое точно лице е получило достъп до вашите данни.

Защитете от злоупотреби личните данни, които са публично достъпни във фирмените дела в Търговския регистър.

Какво включва услугата:

  1. Премахване на личните данни на собственици и управители
  2. Заличават се данните, които се съдържат в публично достъпните документи;
  3. Обявяване на учредителен акт със заличени данни;
  4. Преработка на дружествен договор/учредителен акт;
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Защо личните ми данни са в Търговския регистър?

 Търговският регистър е публичен. Освен това, идеята на нормативните актове, уреждащи защитата на личните данни (GDPR, ЗЗЛД и др.) не е да бъдем анонимни.

Казано по-ясно, не е съвсем ясно къде минава границата между правото да знаем с кого си имаме работа и правото на този, с когото ще си имаме работа да бъде анонимен.

Съгласно чл. 9 от Закона за търговския регистър, обявяването дава публичност на обявения акт. Т.е. учредителните актове на дружествата са публични.

Всеки ли може да види данните ми? 

Да. Огромна част (над 95%) от учредителните актове на ЕООД и Дружествени договори на ООД, които са публично обявени в Търговския регистър, съдържат лични данни (три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата на издаване, дори и адрес).

Тези данни се намират във въпросните документи, за да бъде ясно кои са собствениците на фирмата и това е нормално.

Може да се свържете с нас по телефона и естествено, ще можете да зададете всичките си въпроси относно премахване на лични данни от търговския регистър.

За контакт: 0883 911 999 / 032 335 999

ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?