Колко ще ни струва  счетоводната  услуга и счетоводна консултация, данъчно планиране, регистрация на фирма / фирми, бизнес планиране и др. се определят според индивидуалните нужди и изисквания на всяка отделна фирма.

Цената за фирми с ДДС е под формата на абонамент за счетоводно обслужване, а на фирми без ДДС – по договаряне, според нуждите на клиентите.

Цените на счетоводните услуги за фирми зависи от следните фактори:

 • вид на дейността на фирмата – услуги, търговия, производство, строителство и др.
 • вид на фирмата/дружеството – ЕООД, ООД, ЕТ, ЕАД/АД, НПО, сдружение с нестопанска цел. и др.
 • област на дейността – в България, вътрешнообщностни доставки в и от ЕС (ВОП/ВОД), внос и износ, и др.
 • наличие на регистрация по ДДС
 • брой обекти (магазини, офиси, складове и др.)
 • документооборот – брой счетоводни документи и фактури (издадени и получени)
 • брой осигурени лица (вкл. работници и СОЛ)
 • месечен документооборот (нужда от допълнителни справки и допълнителен документооборот)
 • задължение за финансов одит
 • други специфични нужди и изисквания
 • за съществуващи фирми – каква счетоводна база е прилагана последната година (МСС, НСС)

Фирми, които желаят да станат  наши клиенти, но имат множество пропуски и грешки в счетоводната документация за минал период (при предходни счетоводства), може да се наложи да заплатят  допълнителна цена според нужните корекции за въвеждане на документацията в изряден вид.

Ние сме коректни – единични корекции не се таксуват, а се таксува само при нужда от много на брой грешки, които ще отнемат много извънредно време, а то е най ценно при нас.

Важно:

   Документ е една счетоводна операция (проста или сложна), документираща стопански последици, това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ който се осчетоводява по един или друг начин;

Ценови оферти ще бъдат изготвени  спрямо индивидуалния обем на документите и нуждите на вашето дружество.

За контакт: 0883 911 999 / 032 335 999

ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?