счетоводна къща
ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?

Счетоводна къща или назначаването на счетоводител, счетоводители както подготовката и поддръжката на счетоводен отдел е доста скъпо начинание. Цената му не се измерва само с договореното възнаграждение, но и с други преки и косвени разходи. В допълнение служителите ви имат право на отпуск и болнични, което също трябва да се има предвид. Оборудването – компютърна и принтираща техника, специализиран софтуер, специфичен интерфейс, оборудване на работните места – разходи, които зависят от обема на работата, но все пак не са за подценяване.

Накрая, въпреки всички усилия и средства никога не можете да сте сигурни какво ще стане, когато дойде данъчна ревизия.

Като правило, цените на външните услуги са значително по-ниски от самостоятелното им извършване в рамките на собствената ви фирма. Това важи с пълна сила и за счетоводна къща – вие получавате компетентна услуга от специалисти, които многократно са се срещали с проблеми като вашите, инвестирали са за своя сметка в квалификация и знания, а конкурентната среда ги мотивира допълнително да се развиват.

КОГА ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?

 • Ако губите твърде много време за вашата счетоводна документация, вместо да се концентрирате върху непосредствените си задачи;
 • Ако се съмнявате, че вашето счетоводство не е изрядно или какво точно се изисква от вас;
 • Трябва ви коректно и компетентно счетоводно обслужване и считате, че е целесъобразно да да се насочите към СЧЕТОВОДНА КЪЩА;
 • Желаете да се концентрирате изцяло върху бизнеса си, без да се превръщате в администратор и деловодител;
 • Не можете да се ориентирате в данъците, осигуряването и трудово-правните отношения;
ЗАЩО ВСЕ ПОВЕЧЕ СРЕДНИ И ГОЛЕМИ КОМПАНИИ ВЪЗЛАГАТ СВОИТЕ ТРЗ НА ВЪНШНА СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?

Все повече средни и големи предприятия възлагат обработката на заплатите на своите служители на счетоводна къща, въпреки че имат собствени счетоводни отдели.


Служителите във фирмата нямат информация за нивата на заплатите на различните длъжности и отделните наети лица, като счетоводната и търговската документация и информация остава в предприятието без достъп на външни лица.

 • Счетоводна къща изготвя вашите разчетно-платежните ведомости и справки
 • приема и обработва болничните листове, изчислява обезщетенията и дължимите осигурителни вноски
 • подготвя и подава необходимите осигурителни декларации
 • подготвя договорните отношения между работодателя и служителите
 • консултира и прогнозира
 • използвайки опита и познанията си в бързоменящата се материя на осигурителните и трудово-правни регулации.

 ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?


„БГАКАУНТ“ ЕООД  е  специализирано счетоводно предприятие по смисъла на Закона за счетоводството.

„БГАКАУНТ“ ЕООД  обслужва широк диапазон от клиенти в различни сфери, както местни, така и чуждестранни.

Ние ви предлагаме експертна подкрепа при започването, развитието и успеха на вашия бизнес. Вие получавате професионално счетоводно обслужване, свързано с документацията на фирмата, данъчното облагане и социалното и здравно осигуряване, финансово-правно консултиране и легални способи за намаляване на данъчната и осигурителна тежест.

Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес.